چربى سوزها انواع و تعاريف بسيار گسترداى دارند كه در پست هاى بعدى به تمامى آنها رسيدگى خواهيم كرد
هر ماده ای که بتواند انرژی متابولیسم پایه را افزایش دهد چربی سوز گویند و به طور کلی شامل چندین دسته هستند که در ادامه مطلب به آنها اشاره می کنیم :

ترموژنیک ها :
این چربی سوزها شامل دو دسته هستند.

دسته اول از طریق اثر بر روی غده تیروئید و افزایش۳T و ۴T و در نهایت افزایش تیروکسین منجر به شدت متابولیسم و سوخت و ساز می شود که باید زیر نظر پزشک و يا دكتر داروساز مصرف شود. زیرا در صورت استفاده خودسرانه ممکن است فرد به هیپرتیروئیدیسم دچار شود

دسته دوم ترموژنیک ها از طریق اعمال اثر بر روی عصب سمپاتیک اعصاب خودمختار باعث افزایش کاتکول آمین ها که مشتقات آمینی بنزن هستند می شود که این مشتقات کاتکول آمینی شامل هورمون های آدرنالین و نورآدرنالین می باشد که از قسمت مرکزی غدۀ فوق کلیوی ترشح می شود که از این قبیل می توان به مکمل افدرین که از گیاه افدرا از خانوادۀ افدراسه تهیه شده اشاره کرد.
در این حالت خون بیشتری به بافت ها می رسد و سوخت و ساز سلول به ویژه کاتابولیسم را افزایش می یابد در زمان مصرف افدرین فرد دچار طپش قلب می شود
برخی از ورزشکاران به علت مشاهدۀ اثرات افدرین در چربی سوزی به مصرف بیش از حد و خودسرانۀ آن اقدام می ورزند و دچار بعضی بیماری های روانی مانند خشونت بیش از حد و عدم تعادل رفتاری می شوند
به زودى تمامى محصولات حاوى اين مواد معرفى خواهند شد.